Դասապրոցեսով չի ավարտվում դասը: Այն շարունակվում ու լրացվում է արտադասարանական հետաքրքիր ու բովանդակալից միջոցառումներով` գրական - երաժշտական ցերեկույթներ, վիկտորինաներ, ստեղծագործական ցուցահանդեսներ, օլիմպիադաներ, էքսկուրսիաներ: Այս ամենը ոչ միայն զարգացնում են աշակերտների գիտելիքների ընդունակությունները, ճանաչողությունն ու կարողությունները, այլ նաև դաստիարակում նրանց գեղագիտական ճաշակը:

 

 
by mahnerak